Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

İlk 6 servikal vertebranın processus transversus’larındaki foramen transversarium’lardan a. ve v. vertebralis birlikte geçmektedir. 7. servikal vertebranın for. transversarium’u ise daha küçük olduğundan içinden sadece v. vertebralis geçer