Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

İmikimod: IFN-α ve diğer sitokinleri indükleyerek interferon-α etkinlik gösterir. Lokal olarak genital ve perianal siğil tedavisinde kullanılır.


Aşağıdaki immünmodülatör ilaçlardan hangisi genital ve perianal siğil tedavisinde kullanılır?

A) Levazimol

B) Talidomid

C) İmikimod

D) Aldeslökin

E) Timozin

CEVAP: C

Aldeslökin: Recombinant DNA teknolojisi ile üretilmiş IL-2 molekülüdür. Aldeslökin metastatik renal hücreli karsinom ve malign melanom tedavisinde kullanılır. AIDS ve diğer immun bozukluklarda ise araştırılıyor. En önemli yan etkisi kapiller sızıntı sendromuna yol açmasıdır.

Levamisol: Antiparaziter kullanılan ilaç Tip IV hipersensitiviteyi artırır ve direkt T hücre stimülasyonu yapar. Hodgkin Lenfoma, RA, Kolorektal ca’da 5-FU ile kombine kullanılır. HLAB 27 doku tipine sahip hastalarda şiddetli agranülositoza neden olabilir.

Talidomid: İmmunmodulatör, antiangiogenik ve sedatif etkili bir ilaçtır. T hücrelerinin yanıtında değişikliğe neden olur. TH2 yanıtını arttırır. IL-4 ve IL-5 seviyelerini arttırır. Monositlerden TNF-α salınımını azaltır. TNF-α’nın mRNA’nın parçalamasını arttırır. Günümüzde geniş endikasyonları vardır. RA, chron, eritama nodosum leprozum, AS, Behçet, Still, SLE, DLE, Prirügo, pyoderma gangrenozum, Sarkoidoz, Langerhans hücre histiyositozu, Multiple myeloma, Kaposi sarkomu, Melanom ve bazı Solid tümör tedavisinde kullanılır. Teratojenite nedeniyle suçlanan Talidomidin kendisinin teratojen olmadığı ama abortusla sonuçlanan gross aromalilerin, abortunu inhibe ettiği anlaşılmıştır.

Timozin: Timusun epiteloid hücrelerinde sentezlenen protein yapıdaki hormon grubudur. T lenfosit sayısını, fonksiyonunu ve yüzey belirleyicilerini arttırır. Pre-T-hücre maturasyonunu hızlandırır. Major endikasyonu. Di-George sendromudur.

İmikimod: IFN-α ve diğer sitokinleri indükleyerek interferon-α etkinlik gösterir. Lokal olarak genital ve perianal siğil tedavisinde kullanılır.