Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

İmmün nütrisyonda en çok kullanılan amino asit; Glutamin


Glutamin: insan vücudunda en fazla bulunan amino asittir. Esansiyel amino asit değildir. Glutamin nükleotid sentezi için gerekli bir madde; özellikle de bölünen hücreler için önemlidir. Bağırsak hücrelerine önemli bir yakıt kaynağıdır.

Lenfositler, makrofajlar gibi immünositlere de önemli bir yaktı kaynağıdır. önemli bir hücre içi antioksidan olan glutatyon öncüsüdür. lntestinal permeabiliteyi azaltır; bakteriyel translokasyonu önler. Pankreatitte iyileşmeyi hızlandırır. Glutatyonu artırır. Hepatektomi sonrası karaciğer rejenerasyonunu artırır. Klinikte glutamin kullanımına ilişkin çal ışmalar arasında "zararlı" olabileceğini iddia eden sonuçlar da var. Sadece hemodinamik olarak stabil ve organ disfonksiyonu olmayan yanık ve travma hastalarında glutamin desteğinin hastanede yatış süresini kısalttığı ve enfeksiyöz komplikasyonları azalttığı gösterilmiştir.

Arjinin de immün nütrisyonda kullanılan bir diğer amino asittir.