Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

İmmünnutrient moleküller


COVID-19 pandemisi nedeniyle karantina altında tutulan bir HIV pozitif hasta kendi immün sistemini nutrientlerle geliştirmeye çalışmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisinin dışardan gıdalarla takviyesi bu hastada immünnutrient sisteme en az katkı sağlar?

A) Glutamin
B) Arjinin
C) Beta karoten
D) İzolösin
E) Phenilalanin

CEVAP:EImmunonutrients in Surgical Patients - ppt video online downloadImmunonutrients for obesity Category Immunonutrient | Download Table
Biomedicines | Free Full-Text | NOD1-Targeted Immunonutrition Approaches:  On the Way from Disease to Health | HTML