Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

İnamrinon – milrinone: fosfodiesteraz 3 enzim inhibitörü pozitif intropik ajandır. Akut dönemde semptomatik amaçlı kullanılır uzun vadede mortaliteyi azaltmaz hatta artırabilir


Inamrinon olarak da bilinen ve Inocor olarak satılan amrinon, bir piridin fosfodiesteraz 3 inhibitörüdür. Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda prognozu artırabilecek bir ilaçtır.

Amrinonun yüksek kazançlı kalsiyum kaynaklı kalsiyum salınımı ile kalpte başlatılan kasılmaları arttırdığı gösterilmiştir