Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

İndirek hernilerde processus vaginalisin açık kalması ve düşük doğum ağrılığı gibi nedenler etkiliyken Direk hernilerde kollajen sentezi bozuklukları, karın içi basıncı artıran sebepler (asit, obstrüksiyon, obezite) ön plana çıkar.


İnguinal herninin
patofizyolojisinde

İndirek hernilerde processus vaginalisin açık kalması ve düşük doğum ağrılığı gibi nedenler etkiliyken

Direk hernilerde kollajen sentezi bozuklukları, karın içi basıncı artıran sebepler (asit, obstrüksiyon, obezite) ön plana çıkar.