Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

İnfiltratif Kardiyomiyopati nedenleri


Sarkoidoz
Fabry hastalığı
Gaucher hastalığı
Amiloidoz
Hemokromatozis
Skleroderma
Karsinoid sendromu
Glikojen depo hastalıkları
Metastaz
Radyasyon hasarı