Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

İnsidental Meckel Divertikülü Eksizyon Durumları


Daha önce herhangi bir barsak hastalığı geçirmeyen hasta akut apandisit nedeniyle operasyona alınıyor. Operasyon sırasında hastada insidental olarak Meckel divertikülü görülüyor.

Buna göre hastada aşağıdaki durumlardan hangisi varsa divertikül eksize edilmemelidir ?

A) Divertikülün pankreas mukozası içermesi
B) Divertikülün 3 cm olması
C) Divertikülle ilişkili bantların olması
D) Divertikülün mide mukozası içermesi
E) Hastanın yaşlı olması

CEVAP: E

Meckel divertikülü herhangi bir ameliyat sırasında insidental olarak saptanırsa ve hasta çok küçük yaşlardaysa eksize edilmelidir.

İnsidental Meckel Divertikülü Eksizyon Durumları

1-Divertikülün 2 cm’den uzun olması

2-Ektopik mukoza içermesi

3-Divertikülle ilişkili bantların olması ya da divertikülün çok küçük yaşta saptanması