Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

İntegrin


Extrasellüler matriks glikoproteinleri için reseptör olanı hangisidir?

a.İntegrin

b. Talin

c. Vinculin

d. Fibronektin

e. Laminin

Kollagen, fibronektin ve laminin gibi ekstraselüler matriks proteinlerini bağlamak için hayvan hücrelerinde görev yapan önemli reseptörler integrinlerdir.

Tüm omurgalı hücrelerinde birbirlerine kovalent olmayan bağlarla baglanmış (alfa 17 ve beta iki polipeptit zincirinden olusmuş hetrodimer protein.

Hücre membranında transmembran olarak bulunan glikoproteinlerdir. Alfa ve beta alt ünitesinden oluşan heterodimer yapı gösterir. Alfa ünitesi bağlanma özgüllüğü gösterir.

İntegrinler bir ucuyla hücre içi iskelete bağlanırken diğer ucuyla ekstraselüler matrikste bulunan laminine ve fibronektine bağlanır. Hücre iskeletine bağlanmayı sitoplazmada bulunan vinkülin, paksilin, talin gibi proteinler düzenler. Bu bağlanma sayesinde hücre dışı sinyaller hücre içine iletilmiş olur.

İntegrinler ayrıca yara iyileşmesinde, trombosit agregasyonunda, lökosit ekstravazyonunda görev alır.

Integrin beta 3 implantasyon icin gereken adezyonda görev alan ve ayrica endometrial reseptivitede icin de gereken onemli bir molekuldur bu bir nevi endometriumla embriyoyu birbirine bağlar.  

Hücrenin ekstraselüler matriks bileşenlerine ve diğer hücrelere bağlanmasını sağlayan integral membran proteinidir.

Epitel hücreleri integrin ile bazal membran'daki laminin'e bağlanır.

İntegrinler hücre zarını boydan boya geçen integral proteinlerdir. Varlık amacı hücrelerin içindeki aktinler ile ekstrasellüler matriks'de bulunan proteinleri birbirine bağlamaktır.

Bu bağlama için aracı olarak vinculin, talin ve pacsilin bulunur.


Integrin ilişkili patolojiler

Patholoji

Etkilenen  integrin

LAD-1

β2-Integrins

LAD-1 (variant)

β2-Integrins

LAD-1 (variant)

β2, β3-Integrins

LAD-1 (variant)

β1, β2-Integrins

LAD-1 (variant)

β1, β2, β3-Integrins

LAD-1 (variant)

β1, β2, β3-Integrins

Glanzmann Thrombasthenia (GT)

αIIb and β3-Integrins

GT

β3-Integrins

Thrombosis

β3-Integrins

Epidermolysis bullosa

α6-Integrins

Epidermolysis bullosa

β4-Integrins

Oral pemphigoid

α6-Integrins

Congenital myopathy

α7-Integrins

Squamous cell carcinoma (SCC4)

β1-Integrins