Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

İntermittan astım tedavisinde günlük-kontrol tedavisi (profilaksi) önerilmez. Bu hastalarda yakınma anında kısa etkili beta-2 agoinist tedavisi yeterlidir. Persistan astımda ilk tercih edilen ilaç inha le kortikosteroidlerdir