Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

İnternal iliak arterde ve distal dallarında trombotik oklüzyon ve ateroskleroza sekonder impotans gelişimi ile karakterize tablo;Leriche sendromu