Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

İnvaziv Pulmoner Aspergillosis, İmmünsüpresif veya miyelosüpresif (akut lösemilerde 20 kat fazla) kişilerde görülür.İnvaziv Pulmoner Aspergillosis İmmünsüpresif veya miyelosüpresif (akut lösemilerde 20 kat fazla) kişilerde görülür. Akciğer parankiminde nekroz, kavite oluşumuna yol açar.

Antibiyotik tedavisine cevap vermeyen nodül ve kavitasyonla seyreden pnömoni kliniği vardır.

Balgamın boyalı smearlarında yüksek miktarda fungal elementlerin gösterimi ile doğrulanır.

Tanıda ayrıca BT + galaktomannan düzeyi kullanılmaktadır. Kesin tanı doku biyopsisidir.