Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

İskemik inmeyi en erken gösteren yöntem; Difüzyon MR