Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Şiddetli uyarılarda oluşan ağrı duyusunu ve spinovizüel reflekse bilgi taşıyan yol; Tractus spinotectalis


Spinovisual refleksle ilgili olup periferden aldığı duyuyu colliculus superior'a ileterek göz, baş ve boynun görsel olarak yönelmesini sağlayan yapı; Tractus Spinotectalis