Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Şizofrenide en sık görülen halüsinasyonlar, işitsel halüsinasyonlardır ve bunlar daha çok persekütif tarzdadır.