Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Şokun indirekt marker’i laktat yüksekliğidir. Laktat 2 mmol-lt’nin üzerinde ise anlamlıdır.Şokun indirekt marker’i aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hemogram
B) PT yüksekliği
C) Laktat yüksekliği
D) PH yüksekliği
E) PVR(periferik vasküler rezistans) yüksekliği

CEVAP: C