Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Çölyak aksis kompresyon sendromu (medyan arkuat lgaman sendromu ya da Dunbar sendromu)

EPOS™

Ligamentum arcuatum medianum. T12 vertebra seviyesinde diaphragma'daki hiatus aortcus'u yukarıdan kuşatan bir bağdır. Aorta, T12 seviyesinde hiatus aorticus’tan geçtikten sonra aorta abdominals adını alır ve hemen bu ligamentn altında ilk ventral dalı olan truncus coelacus’u verir.

Median arkuat bağ (MAL), çölyak ekseninin üstünden geçen ve aort hiatusunun her iki yanındaki diyafragmatik krusu birleştiren diyaframın altında bulunan fibröz bir bağdır

Bazı insanlarda, MAL'nin T12'den daha düşük bir giriş noktası vardır ve çölyak gövdesini bozabilir ve sıkıştırabilir. Çölyak eksen kompresyon sendromu olarak da adlandırılan Dunbar sendromu, çölyak gövdesinin MAL tarafından sıkıştırılması nedeniyle kronik postprandiyal karın ağrısı (anjina abdominis yani iskemik tip epigastrik ağrı) olarak tanımlanır.

MALS (Median Arcuate Ligament Syndrome)

Ligamentum arcuatum medianum nadren truncus coelacus’a yaptığı bası sonucu iskemik semptomlarla kendini gösteren çölyak aksis kompresyon sendromuna (medyan arkuat lgaman sendromu ya da Dunbar sendromu) neden olur. Bu sendrom özellikle orta-genç yaş hastalarda görülür ve çoğunlukla yemek sonrasında eksprasyon ile artan epigastrk ağrı, klo kaybı, abdominal rahatsızlık hissi gibi bulgularla kendini gösterr.

Dunbar Syndrome: A Rare Cause of Angina Abdominis - American Journal of  Cardiology