Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Çölyak hastalığı

Çölyak T hücreli lenfoma riskini artırır. Çölyak en sık duodenum ve proksimal jejunumda izlenir. Çölyak'ın deri bulgusu dermatitis herpetiformistir. Çölyak hastalarında deri altında subgranüler biriken immünoglobulin lgA'dır.