Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Çalışmalar göstermektedir ki florokinolonlar decorin transkripsyonunu azaltarak tendonun viskoelastik özelliklerini bozmakta ve frajilitesini artırmaktadır