Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Özefagus perforasyonları


Management of Boerhaave's Syndrome - ppt downloadÖzefagus perforasyonlarının en sık nedeni iyatrojeniktir ve en sık servikal (krikofaringeal kas bölgesi) özefagusta görülür çünkü burası özefagusun en dar kısmıdır.

Özefagus perforasyonlarını yaklaşık % 15’i spontan perforasyonlardır ve çoğu postemetiktir. Spontan özefagus perforasyonu Boerhaave sendromu olarak bilinir.

Penetran veya künt travma sonrası özefagus perforasyonu görülür toplam perforasyonların % 10’unu oluşturur. Künt travmada özefagus lümen içi basınç artışına bağlı perforasyon görülür ve çoğu servikal bölgede görülür.

Tanıda en iyi yöntem suda çözünen (gastrografin) ile özefagografi (sağ lateral dekübit pozisyonunda yapılmalıdır)

Tedavinin başarısını ve hastanın prognozunu belirleyen en önemli faktör erken tanı ve onarımdır.

Nonoperatif tedavi Cameron kriterleri


1.Ozefagografiyle perforasyonun mediasteni etkilediği ve özefagusa geri çekildiğini gösterilmeli
2.Semptomlar hafif olmalı
3.Klinik sepsinin minimal kanıtı olmalı Antibiyotik, hiperalimentasyon, pepsin ve asiti azaltmak için simetidin tedavisi ile takip.

Esophageal perforation