Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Özellikle Coombs negatif hemolitik anemi ve buna bağlı MCV artışı karaciğer yetmezliği hastalarında Wilsonu akla getirmelidir