Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Ülseratif kolitli hastada sigmoid kolonda in situ karsinom bulunursa hastalığın özelliğinden dolayı tüm rektum ve kolon mukozası risk altında olup önerilen ameliyat total proktokolektomi, ileal poş, ileoanal anastomoz, koruyucu loop ileostomidir.