Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

"Auditory steady state responses” ASSR’nin max. uyarı seviyesi 128 dBHL’e kadar çıktığı için çok ileri derecedeki işitme kayıpları tanılanabilmektedir.


Auditory steady state responses”
(ASSR) sürekli, periyodik ve değişken akustik uyaranlar kullanılarak beyinde elde edilen elektrofizyolojik cevaplardır; frekansa özel cevaplar elde edilir.

Tepkilerin ölçümünde kullanılan teknikte akustik uyaranın dalga büyüklüğü (amplitüd) veya frekansı belirli sıklıkla değiştirilmektedir.

Modülasyon frekansı akustik uyaranın amplitüdünün değiştirilme sıklığını gösterir.

Bu tepkiler, uyaranın modülasyon frekansının fazına bağlı olarak, beyin sapındaki işitsel nöronların senkronize boşalımını göstermektedir ve devamlı olarak tekrarlanan uyaranın değişmeyen etkilerini taşır.

ASSR, işitme uzmanına, geleneksel davranış testlerine katılamayacak veya katılmak istemeyenler için istatistiksel olarak geçerli odyogramlar oluşturmasına izin verir. ASSR, eşik olup olmadığını ve eşik olup olmadığını belirlemek için istatistiksel önlemlere dayanır.

ASSR kullanımı ile işitme, işitme kaybı ve işitsel rehabilitasyonu takipte tahmini bir odyogram oluşturmaktır.

ASSR de EEG dalgaları ve işitsel uyarılar arasındaki bağlantıya dayanarak ölçüm yapan sistemdir.

Verdiğimiz taşıyıcı frekans ve modulasyon frekansı algılanmışsa, EEG kayıtlarında anlamlı sonuç vermişse, o frekansta ve şiddette işitme vardır denir.

Temel olarak ASSR; EEG dalgaları ve işitsel uyarılar arasındaki bağlantıya dayanarak ölçüm yapan sistemdir.

Odyolojide; her aracın ve yöntemin uygulama alanı sınırlıdır. Bu nedenle gerektiğinde birlikte kullanılmalıdır

OAE’nin varlığı bir bebekte normal veya normale yakın işitme olduğunu gösterir, fakat ABR uygulamadan retro-koklear bir patoloji olup olmadığından emin olamayız.

Saf ses odyometri şartlandırılmış yanıtlarla elde edilir. O 6 ay ve üstü bebeklerde uygulanabilmektedir.

Fakat küçük bebeklerde kooperasyon kurmak çok zordur. Bu yüzden ASSR gibi daha objektif araçlara ihtiyaç duyulmaktadır. ASSR noninvaziv bir metoddur ve güvenilir sonuçlar elde edilir. ancak bilinmesi gereken bir işitme testi olmayıp, ABR gibi işitsel fonksiyon hakkında yararlı bilgi sağlamaktadır.

Bilimsel araştırmalar ve klinik çalışmaların sonucunda ABR klinik çalışmalara sonucu kabul edilmiş bir test yöntemidir. ABR taramada, eşik tahmininde ve işitme tipini belirlemek için güvenle kullanılabilir.

ABR’nin test sonuçları için görsel ve subjektif yorumlar gerekmektedir.

ASSR ise, otomatik ve objektif olarak sonuçlandırılmaktadır.

ASSR’nin max. uyarı seviyesi 128 dBHL’e kadar çıktığı için çok ileri derecedeki işitme kayıpları tanılanabilmektedir.