Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

24 saatten sonra oluşan zigotun geçirdiği ardışık mitoz nedir; Klivaj' dır sonuçta pluripotent blastomer oluşur