Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

3,5 paratirodektomi: Paratiroid hiperplazi ameliyatıdır


Paratiroid kanseri çok nadir görülür. Serum kalsiyum düzeylerinin çok yüksek olması (>14 mg/dL), ciddi hiperkalsemi semptomları olmas ı, PTH düzeylerinin çok yüksek olması (normalin 5 katı) paratiroid kanseri şüphesini yaratmalıdır.

Paratiroid kanserinde kontrol altına alınamayan hiperkalsemi en sık ölüm nedenidir. Paratiroidektomi + ipsilateral tiroid lobektomi yapılır. Profılaktik boyun disseksiyonuna gerek yoktur.

Soliter paratiroidektomi: Paratiroid adenom ameliyatıdır.

3,5 paratirodektomi: Paratiroid hiperplazi ameliyatıdır.