Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

400 den fazla AFP ve hipervasküler kitle – HCC Fibrolameller HCC daha genç erkeklerde görülür, sol lobda tek olur ve tümör markeri nörotensindir


54 yaşında erkek hasta karın ağrısı, kilo kaybı, iştahsızlık ve sarılık sikayetleriyle başvuruyor. Yapılan değerlendirilmesinde Hb:11gr\dl, CEA:64, AFP: 517mg/ml ve ft4 :4,09 olarak tespit ediliyor. Çekilen Batın MR’nda karaciğer de sağ lobda hipervasküler kitle tespit edilen hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hepatositik adenom
B) Fibrolamellar HCC
C) HCC
D) Karsinoid sendrom
E) Struma ovarii

CEVAP: C