Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Aşılama ile hedeflenen aktif bağışıklıkta B lenfositlerden salınan IgG tipi antikorlar rol oynar.