Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Açlık İle azalan diyare tipi; osmotik diaredir