Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

A. descendens genus, a. femoralis’in dalıdırDescending genicular artery (highest genicular artery) femoral arterin dalı olup, adductor hiatus’dan geçer.

İki dala ayrıır.

1-Saphenous branch yani safen dalı
2-Muscular ve articular branches yani eklem dalları

Safen dal, addüktör kanalın aponevrotik kaplamasını deler ve safen sinirine dizin medial tarafına kadar eşlik eder . Sartorius kası ve gracilis kası arasından geçer ve fasya latayı delip geçerek bacağın üst ve medial kısmının integumentine dağılır ve medial inferior geniküler arter ile anastomoz yapar .

Eklem dalları

Eklem dalları, vastus medialis kası içinde ve addüktör magnus kasının tendonunun önünde, medial superior geniküler ve anterior rekürren tibial arter ile birleştikleri dizin medial tarafına iner .
Diz bölgesinin arteryel beslenmesinde yer alan damarların isimlerinde ortak olarak “genus” ifadesi geçmektedir.

Bu damarlar genel olarak a. poplitea’dan köken almaktadır.

Adında “genus” olmasına karşın a. poplitea’dan köken almayan tek damar a. descendens genus’tur.

A. descendens genus a. femoralis’in dalıdır

Thigh arteries schema.svg