Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

A. splenica, arteria gastricae breves' i vermeden önce bağlanırsa mide fundus beslenmesi bozulurYENĠDOĞAN KADAVRALARINDA DALAK HACMĠNĠN VE YÜZEY ALANININ STEREOLOJĠK  OLARAK HESAPLANMASI - PDF Free Download