Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

AFP ve CEA onkofetal anjijen olan tümör markırları iken HCG hormon kategorisinde sınıflanan tümör markırlarıdır.