Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

ASA skoru ya da ASA sınıflaması, Amerikan Anestezistler Derneği'nin, ameliyat öncesi hastaları fiziki sağlık durumlarına göre değerlendirerek sınıflandırdığı bir sistemdir.


ASA-1, sağlıklı hastayı;

ASA-2, hafif sistemik hastalığı olanları;

ASA-3, ağır sistemik hastalığı olanları;

ASA-4, sürekli hayati tehlikede olacak kadar ağır sistemik hastalığı olanları;

ASA-5, ameliyatla ya da ameliyatsız 24 saatlik yaşam beklentisi olmayan hastaları;

ASA-6 ise beyin ölümü gerçekleşmiş ve organ donasyonu için opere edilen hastaları tanımlar.