Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

AV blok tipleri


Elektrokardiyografi Dr. Caner KAYA. - ppt indir

I-1. derece AV  Blok

II-2. dereceAV  Blok

    a-Tip I yani Wenkebach yada Mobitz I

    b-Tip II yani Mobitz II

III- 3. derece AV  Blok

   a-Nodal

   b-
İnfranodal

Life Insurance with an AV Block [Save 30% with one Simple Tip]