Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Adenosarkom tanı malign-görünümlü stroma ile benign fakat anormal şekilli endometriyal glandların görülmesine dayalıdır. 4.5. dekatta görülür.Sıklıkla polipler ile karışır. Poliplerden farkı östrojen-sensitif olması ve ooferektomiye yanıt vermesidir.