Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Ailevi renal hücreli karsinom formları


Ailevi renal hücreli karsinom formları:

1-Von Hippel Lindau; HIF-VEGF yolağı, Berrak hücreli RCC, retinal anjiyom, SSS hemanjiyoblastomları, Feokromasitoma

2-Herediter papiller hücreli renal kanser; MET geni

3-Herediter leiomyomatozis ve RCC; Fumarat hidrataz mutasyonu

4-Birt-Hogg-Dube sendromu; folikülin mutasyonu

5-Cowden Sendromu; PTEN, Meme kanseri, tiroid kanseri

6-Tuberoskleroz; TSC1-2, Renal anjiyomyolipom, kardiyak rabdomyom, kutanöz anjiyofibrom, Pulmoner lenfanjiyomyomatozis