Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Akamprozat alkol bağımlılığı tedavisinde tercih edilir. Tiamin ise deliryum tremens, Wernicke sendromunda tercih edilir.