Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Akomodasyon cevabı


Akomodasyon cevabı

Yakındaki bir objeye bakıldığında meydana gelen bu olayda;

1-Musculus rectus medialis'ler bilateraı kasılıp gözler içe bakar (konverjans).

2-Musculus ciliaris kasılıp, lens'i yerinde tutan suspensör ligamentleri gevşetir. Böylece lens kalın laşır ve kırıcılığı artar.

3-Musculus sphincter pupillae kasılıp, retina üzerindeki görüntüyü keskin leştirir.

Afferent yolunu nervus opticus yapar. Afferent impulslar, relina'daki M hücrelerinin uzantıları ile prjmer yizüel kortekse getirilir. Vizüel korteksten çıkan uyarı , bir assosiasyon yol ile mezensefalon'daki her iki taraf okulomotor çekirdeklere gelir.

Motor ve parasimpatik (Edinger-Westphal) çekirdeklerden çıkan uyarı, nervus oculomotorius'larta her iki gözün musculus rectus medialis, musculus ciliaris ve musculus sphincter pupillae'sini uyarır.

Akomodasyonun, pupilla ışık refleksinden en önemli farkı , akomodasyonda uyarının vizüel kortekse gitmesidir