Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Aksesuar Dalağın en sık görüldüğü yer; dalak hilus’u dur

Maingot's ABDOMINAL OPERATIONS, Twelfth Edition

Aksesuvar Dalak, en sık görüldüğü Dalak hilus’ u dışında

1-Lig. Gastro-slenica

2-Lig. Spleno-kolica

3-Lig Gastro-kolica

4-Lig. Spleno-renale

5-Omentum Majus

6-Kadında, pelvis

7-Erkekte ise sol testis de yerleşir.