Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Akut Stemı için alteplaz ile tedavi edildikten sonra masif GİS kanama gelişen bir hastada Altepaz gibi Trombolitik ilaçların etkileri aminokaproik asit kullanılarak sonlandırılabilir.


55 yaş kadın hasta Akut Stemı için alteplaz ile tedavi edildikten sonra masif GİS kanama gelişiyor. Alteplazın bu etkisi hangi yöntemle tedavi edilmedilir?


A) Platelet transfüzyonu
B) Protamine sulfat
C) Vitamin K
D) Aminokaproik asit
E) Taze donmuş Plazma

Trombolitik ilaçların etkileri aminokaproik asit kullanılarak sonlandırılabilir. Heparin etkisini sonlandırmak için protamine sülfat, warfarin etkisini sonlandırmak için Vitamin K veya taze donmuş plazma kullanılabilir.