Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Akut apandisitin en sık nedeni lümen obstrüksiyonudur. Erişkinde en sık etken fekalit iken çocukta lenfoid hiperplazidir. Histolojik tanı kriteri t. muscularis'te nötrofıl varlığıdır