Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Akut apandisitte Psoas bulgusu; Retroçekal yerleşimli apendikste pozitiftir. Hasta sol yanına yatar ve sağ uyluk arkaya çekilir. Psoas kası gerilir ve üzerindeki apekdiksi uyarıp ağrıya neden olur.