Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Akut pankreatit hastalarında takipte CRP kullanılır. Amilaz ve lipaz tanıda değerlidir. IL-1 ve TNF'nin hem yarı ömürleri kısadır hem de pahalıdırlar