Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Akut pankreatitin lokal bir komplikasyonu olan enfekte nekrotik pankreatitte cerrahi müdahale yapılmalıdır. Hastaya göre perkütan ya da minimal invaziv drenaj ve nekrozektomi yapılabilir.