Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Akut süpüratif kolanjit; Charcot triadı ve Raynauld pentadı


Kolanjit; Koledok da bulunan taşın kanalı tıkaması ve kanalda obstrüksiyon sonucu enflamasyonunun başlamasına verilen addır.

Safra yolu obstrüksiyonu + safra yolunda bakteri (bakteribilia)

Safra yolundaki basınç / Venöz basıncın üzerine çıktığında safra yolu içeri venöz sisteme geçer ve bakteriyemiye bağlı sepsis oluşur.

Kolanjit sistemik sepsis’e gittiği için ciddi bir tablodur.

E.coli ve klebsiella en sık izole edilen mikroorganizmadır

Kolanjitin in en sık komplikasyonu Karaciğer absesidir.

Tanıda USG, MRCP ve BT kullanılabilir.

PTK ve ERCP hem tanı hem de tedavi amaçlı uygulanabilirler.