Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Alefesapt, T lenfositte LFA-3 (CD2) füzyon proteinidir. Kronik plak psöriyasis tedavisinde parenteral yoldan kullanılır.