Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Alkol öyküsü olmayan hastada tekrarlayan pankreatit atakları (+), KCFT normal, amilaz ve lipaz 5-6 kat yüksek, BT’de pankreatik kanal dilate ve pankreas baş kesiminde 5 cm çaplı, kanalla bağlantılı kistik lezyon; İPMN