Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Alopesi areata ya da total is ile epidermal kistler özellikle tip il D vitamini bağımlı raşitizmli çocuklarda görülür.


Bir çocuğun fizik muayenesinde aşağıdakilerden hangisinin saptanması diğer raşitizm nedenlerine göre daha çok tip il D vitaminine bağımlı raşitizm düşünmemizi sağlayan ayırıcı bir bulgudur?

A)Alopesi
B) El bileklerinde genişleme
C) Atelektazi
D) Diş apseleri
E) Kraniotabes

Doğru cevap: (A) Alopesi