Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Alprazolam - Antidepresan etkili benzodiazepindir. Klorazepat - Alındığında inaktif olan tek benzodiazepin