Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Alvimopan, barsakta opiyat mü reseptörlerini bloke ederek postoperatif ileus tedavisinde kullanılır. Metilnaltrekson, barsakta opiyat mü reseptörlerini bloke ederek morfine bağlı konstipasyon tedavisinde kullanılır