Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Alzheimer hastalarında görülen morfolojik özelliklerden hangisinin miktarı demans ile korelasyon gösterir; Nörofibriler yumaklar


Nörofibriler yumakların seviyesi Alzheimer şiddeti ile korelasyon göstermektedir. Bu yumakların ana maddesi tau proteinleridir. Piramidal nöronlarda mum alevi şeklinde görülürler.

HE boyasında bazofilik boyanırlar fakat en iyi boyama yöntemi bielshowsky boyasıdır. Özellikle entorhinal kortekste birikirler ama hipokampüs, amigdala ve raphe nükleusunda da görülürler.